GÜNCEL'E DAİR

"Kamuda inisiyatif kullanacak kamu görevlisi bulunmamakta" - 09 Şubat 2019


Bürokratlarımız ve siyasilerimiz neden konuşmalarında muhataplarını döver gibi konuşuyorlar?


Esasen bu ekâbirler, söz konusu tavırlarını sadece kendi mahallelerinde icra edebilmektedirler. Örneğin TÜSİAD vb. diğer mahalle zeminlerinde oldukça yumuşak söylemleri ile öne çıkmaktadırlar. Mahallemizin etkinleri, temsili demokrasiden doğrudan demokrasiye geçtiklerinden bu yana, tepedenci tavırları benimsemişlerdir. Zira Başkan hariç halkın bizzat bilerek, tanıyarak seçtiği kimseler değil, aksine tulum liste halinde, sadece Başkan’a sadakat esası ile seçilmektedirler. Dolayısıyla tevazuları sadece Başkan’a karşı gösterebilmektedirler. Kendilerinden istenen de budur. Bir başka önemli husus da, bürokrat alımında liyakat yerine mülakat sistem ile sadakat esaslı yerleştirme ile ekabir olmaya hazırlanan seçkin sınıf oluşturuluyor.

Neden konuşmalarında üniversiteye ve akademisyenlere görev yüklerler, eleştirirler, ellerini taşın altına koymadıklarından dem vururlar?

Elbette ki akademisyenler ellerini taşın altına koyması gerekenlerden birileri. Ancak üniversitelerin özerkliğinden bahsedilemeyecek bir ülkede ...


» » » devamı...

1952 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, Orta öğrenimini Sarıyer’de, Lise öğrenimini İstanbul Sarıyer Lisesinde tamamladı. 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olarak Avukatlık stajına, 1979 yılı Şubat ayında fiilen Avukatlık mesleğine başladı. Halen serbest Avukatlık yapmaktadır. Evli, dört çocuklu, 7 torunludur.

Av. Muharrem Balcı, fiili avukatlığının ve hukuk çalışmaların yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşunun kurucu üyesidir ve bu kuruluşların çalışmalarına aktif olarak da katılmaktadır. Bunlar arasında, Hukukçular Derneği (HD), Mazlumlarda Dayanışma Derneği, MAZLUMDER) Kurucu Üyelikleri, Tüketiciler Birliği (TB) Onur Kurulu Başkanlığı, Hasta Hakları Aktivistleri Derneği ve Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi’nin kurucu üyeliği ve Onur Kurulu Başkanlığı, Araştırma Kültür Vakfı (AKV) Kurucu Üyeliği, 69. Dönem (2010 – 2012) Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanlığı, Sınırsız Kardeşlik ve Dayanışma Derneği (KİYADER) ile Dünya Yetimler Eğitim Vakfı Kurucu Üyeliği yapmış olup, birçok sivil toplum kuruluşunun da fahri Hukuk Danışmanlığını yapmaktadır.

Hukukçu Dostları ve Öğrencileri ile birlikte Eylül 2014’te kurduğu HUKUK VAKFI’nın Başkanıdır.

22 yıldır (1998) kesintisiz / tatilsiz İSTANBUL’da, 2008’den itibaren Ankara’da, 2011’den itibaren Üsküp’te, 2014’den itibaren Gaziantep’te, 2016’dan itibaren Konya’da ve 2017’ Kasım’ından itibaren de Adana’da, 2018’den itibaren Kayseri’de GENÇ HUKUKÇULAR HUKUK OKUMALARI GRUBU’nun çalışmalarını yürütmekte ve bu çalışmaların toplandığı BİRİKİMLER’in (2003, 2006, 2009, 2012, 2016) editörlüğünü yapmaktadır.

Çok sayıda makalesinin yanı sıra yayımlanmış kitapları, araştırma raporları, tebliğleri, konferansları vardır. Mecelle’yi, Tanzimat ve Islahat Fermanlarını ilk defa sadeleştirerek genç hukukçulara sunmuştur.  

 

Yayımlanmış Kitapları

- MGK ve Demokrasi - Hukuk - Ordu - Siyaset, 3 Baskı, (1997 - 1999 - 2000))
- Eğitim ve Öğretimde Haklar ve Yükümlülükler (1998)
- Üniversitelerde Disiplin Cezaları ve Hak Arama Yolları (1999)
- İhtilâfların Çözüm Yolları ve TAHKİM (1999)
- Temel Belgelerde İnsan Hakları (Av. Gülden SÖNMEZ ile birlikte), (2001)
- BİRİKİMLER I - II - III - IV - V Editörlüğü (2003 - 2006 - 2009 - 2012 - 2016)
- Aliya ve Arkadaşlarında Yol Haritası ve Gelecek Tasavvuru (2010)

 


 

Yayımlanmış Tebliğleri

- Susurluk Batağı, 1997
- Türk Hukuk Sisteminde İnsanın Değeri, 1998
- Türk Ceza Kanunu Öntasarısı (1997) veya Panik Mevzuatı, 1998
- Her Türlü Son İçin Gerekli Hukuk Formasyonu, 1999
- Devlet Memuru Olarak Eğitimcilerin Hak ve Yükümlülükleri, 1999
- Birinci Tanzimat’tan İkinci Tanzimat’a Resepsiyon Ve Rehabilitasyon Çalışmalarının Tahlili, 2000
- Tanzimat’tan Günümüze Islah, Resepsiyon Ve Uyum Çalışmalarının Tahlili, 2000
- Tanzimat’tan Ulusal Programa Yeniden Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci, 2001
- Tanzimat ve Islahat Fermanlarının İlk Sadeleştirilmiş Halleri, 2001
- Mecelle’nin İlk Sadeleştirilmiş hali, 2001
- Hukuk Mantığı, 2001
- Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Önemi, 2001
- Hukuk Mücadelesi ve Hukuk Formasyonu, 2001
- Avrupa Birliği Politikamız, 2002
- Kişilik Yarılmasına Uğramadan Hukuksal Pratik (2002)
- Savaş ve Terör, 2002
- ABD’nin Irak Saldırısının ve Türkiye Yardımının Hukuki Boyutları (2003)
- Tabii Hukukta Hak, Adalet ve Özgürlük Kavramları, 2003
- AİHM’den Medet Ummak (2004)
- Avrupa Birliği Uyum Yasaları Analizleri (2004)
- Hukuk Mesleği, Misyon ve Vizyon Tartışmalarında Tarihi Gerçeklikten Gelecek
Tasavvuruna Süreç İşçiliği, 2004
- Hak Arama Özgürlüğü / Zorunluluğu ve Başörtüsü, 2004
- Tabii Hukukta Hak, Adalet ve Özgürlük Kavramlarının Analizi, 2005
- Hak Arama Bilinci – İktidar Çelişkisinde Bireysel ve Toplumsal Sorumluluk, 2006
- STK Yönetiminde Zaaflar, (2008)
- Yeni Vakıflar Kanunu ve Yönetmeliğine Sivil Değerlendirme, 2009
- Türkiye’de STK’ların Gelişimi ve STK’ların Hukuki, Siyasal ve Sosyal Etkileri, 2009
- Neden Buradayız (Atölye Çalışması) 2009
- Yaşayan Sünnet Işığında Eğitimden Hukuka Misyon Değerlendirmesi, 2010
- Müslüman Hukukçu Bilinci Oluşturmak, 2010
- Neden Yeşilay, 2011
- Bağımsızlık Manifestosu, 2012
- Hak, Adalet ve Özgürlük Temelinde Bağımlılıklarımız, 2013
- Bağımlılaştırma – İnsanlık Suçu İlişkisi (2013)
- Sivilleşme, 2013
- Yaşayan Sünnet Sürecinde Aliya ve Arkadaşlarında Gelecek Tasavvuru (2014)
- Bir Dönüşüm Projesi Olarak TAHKİM (2014)
- Şiddet ve Terörde Savaş kuralları (2016)
- Hukuk Devletine Giden Yolda Basamak Taşları ve Kavramlarımız(2016)
- Çalışan Haklarına Değerler Bakışı (2016)
- Devletin (İdarenin) Hukuki Sorumluluğu (2017)
- Niçin ve Nasıl Buradayız? (2018)
- Koşulların Hukuk Kavramlarına Etkisi (2018)
- Hukukta Kariyer Söyleşisi (2018)
- Müslüman Hukukçuyu Etkileyen tehlikeler DÖNÜŞTÜRME PROJELERİ (2018)
- Dünya ve Türkiye Ölçeğinde TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Ne Getirir? Ne Götürür? (2018)
- Küresel Sistem Karşıtı Hareketlerde Aktivistlerin Rolü (2019)
 


 

Araştırma Raporları
- Ulusal ve Uluslararası Hukukta İnsan Hakları Çerçevesinde Eğitim ve Öğretim Hakkı, 1996.
- Devlet Memurları Kanununun 125/E-A Maddesinin Uygulamasına İlişkin Rapor, 1999.
- "Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun"a İlişkin Rapor, 1999.
- Uluslararası Tahkim Yasa Tasarısı Hakkında Rapor, 1999.
- Uyum Yasaları Analizleri, 2002.
- Memur Affı Raporu, 2002.
- Başörtüsü Yasağı ve Hukukî sorunlar Üzerine Değerlendirme Raporu, 2004.

Günün Duyuruları


Günün Muhasebesi/Duası

Dedim ki, dedi ki...Günün Duyurusu

MAZLUMDER Genel Başkanı'nın Açıklamasına Karşı, Şahsi AçıklamaGünün Yazısı

OHAL veya "Şüpheden, Devlet Yararlanır" - Muharrem BalcıGünün Şiiri

Vasiyet Şiiri - Abdurrahim Karakoç

Günün Söyleşisi

Fuat Sezgin ile Bilim Tarihi Üzerine
Günün Sunumu

Âkif Emre'nin, Genç Hukukçular'daki SohbetiGünün Videosu

AMENTÜ'NÜN BEDELİNİ ÖDEMEK İSTEYENLER... BİR ADIM ÖNE!... | İhsan Fazlıoğlu


İletişim

Adres:  Vatan Cad. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sok. No: 5/2 Aksaray – Fatih / İSTANBUL

Telefon: (90) (212) 533 80 59

Faks: (90) (212) 523 58 87

E-posta: avmbalci@gmail.com

Twitter [ http://www.twitter.com/avmbalci ]
Twitter sayfasından da takip edebilirsiniz...