Bölümler

Söyleşiler

Muharrem Balcı'nın, farklı konulardaki deneyimlerini ve tüm söyleşilerini büyük bir zevkle okuyabileceğiniz sayfadır.

Yayınlar

Muharrem Balcı'nın, farklı alanlardaki tüm kişisel sunum, yazı, tebliğ, makale, rapor, mektup, bayram mesajı, kitap, söyleşi, konuşma metin ve videolarını bulabileceğiniz sayfadır.

Hukuk Dünyası

Örnek Kararlar'ı, Savunmalar'ı, Raporlar'ı, Belgeler'i, Alıntı Yazılar'ı, Söyleşiler'i ve Hukuk Terimleri'ni bulabileceğiniz sayfadır.

Yayınları

Tebliğleri

- Susurluk Batağı, 1997
- Türk Hukuk Sisteminde İnsanın Değeri, 1998
- Türk Ceza Kanunu Öntasarısı (1997) veya Panik Mevzuatı, 1998
- Her Türlü Son İçin Gerekli Hukuk Formasyonu, 1999
- Devlet Memuru Olarak Eğitimcilerin Hak ve Yükümlülükleri, 1999
- Birinci Tanzimat'tan İkinci Tanzimat'a Resepsiyon Ve Rehabilitasyon Çalışmalarının Tahlili, 2000
- Tanzimat'tan Günümüze Islah, Resepsiyon Ve Uyum Çalışmalarının Tahlili, 2000
- Tanzimat'tan Ulusal Programa Yeniden Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci, 2001
- Tanzimat ve Islahat Fermanlarının İlk Sadeleştirilmiş Halleri, 2001
- Mecelle'nin İlk Sadeleştirilmiş hali, 2001
- Hukuk Mantığı, 2001
- Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Önemi, 2001
- Hukuk Mücadelesi ve Hukuk Formasyonu, 2001
- Avrupa Birliği Politikamız, 2002
- Kişilik Yarılmasına Uğramadan Hukuksal Pratik (2002)
- Savaş ve Terör, 2002
- ABD'nin Irak Saldırısının ve Türkiye Yardımının Hukuki Boyutları (2003)
- Tabii Hukukta Hak, Adalet ve Özgürlük Kavramları, 2003
- AİHM'den Medet Ummak (2004)
- Avrupa Birliği Uyum Yasaları Analizleri (2004)
- Hukuk Mesleği, Misyon ve Vizyon Tartışmalarında Tarihi Gerçeklikten Gelecek Tasavvuruna Süreç İşçiliği, 2004
- Hak Arama Özgürlüğü / Zorunluluğu ve Başörtüsü, 2004
- Hak, Adâlet ve Özgürlük Kavramlarının Analizi, 2005
- Hak Arama Bilinci – İktidar Çelişkisinde Bireysel ve Toplumsal Sorumluluk, 2006
- STK Yönetiminde Zaaflar, (2008)
- Yeni Vakıflar Kanunu ve Yönetmeliğine Sivil Değerlendirme, 2009
- Türkiye'de STK'ların Gelişimi ve STK'ların Hukuki, Siyasal ve Sosyal Etkileri, 2009
- Neden Buradayız (Atölye Çalışması) 2009
- Yaşayan Sünnet Işığında Eğitimden Hukuka Misyon Değerlendirmesi, 2010
- Müslüman Hukukçu Bilinci Oluşturmak, 2010
- Neden Yeşilay, 2011
- Bağımsızlık Manifestosu, 2012
- Hak, Adâlet ve Özgürlük Temelinde Bağımlılıklarımız, 2013
- Bağımlılaştırma – İnsanlık Suçu İlişkisi (2013)
- Sivilleşme, 2013
- Yaşayan Sünnet Sürecinde Aliya ve Arkadaşlarında Gelecek Tasavvuru (2014)
- Bir Dönüşüm Projesi Olarak TAHKİM (2014)
- Şiddet ve Terörde Savaş kuralları (2016)
- Hukuk Devletine Giden Yolda Basamak Taşları ve Kavramlarımız(2016)
- Çalışan Haklarına Değerler Bakışı (2016)
- Devletin (İdarenin) Hukuki Sorumluluğu (2017)
- Niçin ve Nasıl Buradayız? (2018)
- Koşulların Hukuk Kavramlarına Etkisi (2018)
- Hukukta Kariyer Söyleşisi (2018)
- Müslüman Hukukçuyu Etkileyen tehlikeler DÖNÜŞTÜRME PROJELERİ (2018)
- Dünya ve Türkiye Ölçeğinde TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Ne Getirir? Ne Götürür? (2018)
- Küresel Sistem Karşıtı Hareketlerde Aktivistlerin Rolü (2019)

Araştırma Raporları

- Ulusal ve Uluslararası Hukukta İnsan Hakları Çerçevesinde Eğitim ve Öğretim Hakkı, 1996.
- Devlet Memurları Kanununun 125/E-A Maddesinin Uygulamasına İlişkin Rapor, 1999.
- "Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun"a İlişkin Rapor, 1999.
- Uluslararası Tahkim Yasa Tasarısı Hakkında Rapor, 1999.
- Uyum Yasaları Analizleri, 2002.
- Memur Affı Raporu, 2002.
- Başörtüsü Yasağı ve Hukuki sorunlar Üzerine Değerlendirme Raporu, 2004.

Kitapları

- MGK ve Demokrasi - Hukuk - Ordu - Siyaset, 3 Baskı, (1997 - 1999 - 2000)
- Eğitim ve Öğretimde Haklar ve Yükümlülükler (1998)
- Üniversitelerde Disiplin Cezaları ve Hak Arama Yolları (1999)
- İhtilâfların Çözüm Yolları ve TAHKİM (1999)
- Temel Belgelerde İnsan Hakları (Av. Gülden SÖNMEZ ile birlikte), (2001)
- BİRİKİMLER I - II - III - IV - V Editörlüğü (2003 - 2006 - 2009 - 2012 - 2016)
- Aliya ve Arkadaşlarında Yol Haritası ve Gelecek Tasavvuru (2010)

HAKKINDA

Arif Takıcı - Ünye