Cumhuriyet Dönemi Tarih Anlayışları ve Tarih Eğitimi 1923 - 1960 - Nevzat Köken, Doktora Tezi