Kürtler, İngiliz Rüşvetini Neden Reddetti? - Âkif Emre